Twitter Facebook Youtube Instagram LinkedIn

Daily Berthing Report as on 29.05.2023 at 07.00 hrs.

Terminal Berth No. VIA No Vessel Name Cargo-Commodity Berthed on Expected Completion Terminal Daily Report Link
NSFT CB01 P0298 CYPRESS CONTAINER 28 May 2023 01:06 28 May 2023 13:05 NSFT DAILY REPORT
CB02
NSICT CB04 P0267 GREGOS CONTAINER 29 May 2023 06:00 29 May 2023 23:00 NSICT REPORT
CB05 P0315 WIDE ALPHA CONTAINER 29 May 2023 05:00 30 May 2023 15:00
NSIGT CB06 P0311 EXPRESS ROME CONTAINER 28 May 2023 11:24 29 May 2023 09:00 NSIGT REPORT
APMT APM1 APMT MUMBAI DAILY REPORT
APM2
BMCT BMC1 P0307 MSC GENOVA CONTAINER 29 May 2023 05:30 30 May 2023 23:00 BMCT REPORT
BMC2
BMC3 P0290 CUL MANILA CONTAINER 28 May 2023 11:30 29 May 2023 10:00
BPCL LB01 P5148 ROSE GAS LPG MIX 28 May 2023 15:24 30 May 2023 23:00 JNPBT DAILY REPORT
LB02
SWB SB01
SB02
SB03 P5169 APINYA NAREE CEMENT 29 May 2023 03:36
COASTAL CCB
JNP-ANCH JNP-ANCH P5146 ATHE NOVA BITUMEN 19 May 2023 13:40

# VIA VESSEL NAME NSIGT CODE SCHEDULE ETA LOA CUT-OFF SERVICE VOA GATE OPEN
# VIA VESSEL NAME NSIGT CODE SCHEDULE ETA LOA CUT-OFF SERVICE VOA GATE OPEN
1 P0204 MYNY 29 May 2023 29 May 2023 0 Closed
2 P0151 CAPE FULMAR 29 May 2023 29 May 2023 0 Closed
3 P0173 ST MARY 29 May 2023 29 May 2023 0 CLOSED
4 P0165 MONTPELLIER 29 May 2023 29 May 2023 0 CLOSED
5 P0182 ARZIN 29 May 2023 29 May 2023 0 CLOSED
6 P0177 GREEN ACE 29 May 2023 29 May 2023 0 CLOSED
7 P0210 IRENES RYTHM 29 May 2023 29 May 2023 0 CLOSED
8 P0210 IRENES RHYTHM 29 May 2023 29 May 2023 0 CLOSED
9 P0252 MAJD 29 May 2023 29 May 2023 0 CLOSED
10 P0206 TS SINGAPORE 29 May 2023 29 May 2023 0 CLOSED
11 P0254 IRENES WISDOM 29 May 2023 29 May 2023 0 Closed
12 P0229 ST MARY 29 May 2023 29 May 2023 0 CLOSED
13 P0221 INTER SYDNEY 29 May 2023 29 May 2023 0 Closed
14 P0266 NORTHERN DEDICATION 29 May 2023 29 May 2023 0 CLOSED
15 P0339 WADI BANI KHALID 29 May 2023 29 May 2023 0 CLOSED
16 P0267 GREGOS 29 May 2023 29 May 2023 0 BERTHING
17 P0138 WADI BANI KHALID 29 May 2023 29 May 2023 0 CLOSED
18 P0136 MAERSK KENSINGTON 29 May 2023 29 May 2023 0 CLOSED
19 P0201 EVER URBAN 29 May 2023 29 May 2023 0 CLOSED
20 P0201 EVER URBAN 29 May 2023 29 May 2023 0 CLOSED
21 P0179 MAERSK CHENNAI 29 May 2023 29 May 2023 0 CLOSED
22 P0196 HUNSA BHUM 29 May 2023 29 May 2023 0 CLOSED
23 P0185 MAERSK BOSTON 29 May 2023 29 May 2023 0 Closed
24 P0186 MAERSK SENTOSA 29 May 2023 29 May 2023 0 CLOSED
25 P0244 NAVIOS BAHAMAS 29 May 2023 29 May 2023 0 Closed
26 P0262 NORTHERN DECENCY 29 May 2023 29 May 2023 0 Closed
27 P0216 APOLLON D 29 May 2023 29 May 2023 0 CLOSED
28 P0315 WIDE ALPHA 29 May 2023 29 May 2023 0 BERTHING
# VIA VESSEL NAME DRAFT LOA ETA WINDOW SCHEDULE GATE OPEN REEFER OPENING REEFER CUT-OFF CUT-OFF SERVICE LINE IMPORT EXPORT
1 P5089 ZHEN HUA 15 0 29 May 2023 14 59 34 29 May 2023 14:59 29 May 2023 14:59:34 29 May 2023 14:59:34
2 P0291 ZHEN HUA 24 0 29 May 2023 14 59 34 29 May 2023 14:59 29 May 2023 14:59:34 29 May 2023 14:59:34
3 P0291 ZHEN HUA 24 0 29 May 2023 14 59 34 29 May 2023 14:59 29 May 2023 14:59:34 29 May 2023 14:59:34
4 P0291 ZHEN HUA 24 0 29 May 2023 14 59 34 29 May 2023 14:59 29 May 2023 14:59:34 29 May 2023 14:59:34
5 P0218 KOI 0 29 May 2023 14 59 34 29 May 2023 14:59 29 May 2023 14:59:34 29 May 2023 14:59:34
6 P0277 ONE COMPETENCE 0 29 May 2023 14 59 34 29 May 2023 14:59 29 May 2023 14:59:34 29 May 2023 14:59:34
7 P0261 CLEMENS SCHULTE 0 29 May 2023 14 59 34 29 May 2023 14:59 29 May 2023 14:59:34 29 May 2023 14:59:34
8 P0220 HOLSATIA 0 29 May 2023 14 59 34 29 May 2023 14:59 29 May 2023 14:59:34 29 May 2023 14:59:34
9 P0296 WAN HAI 507 0 29 May 2023 14 59 34 29 May 2023 14:59 29 May 2023 14:59:34 29 May 2023 14:59:34
10 P0275 YM UBIQUITY 0 29 May 2023 14 59 34 29 May 2023 14:59 29 May 2023 14:59:34 29 May 2023 14:59:34